พระปิดตา ?ตุ๊กตาใหญ่?

ปีที่สร้าง: 

พ.ศ. ๒๕๒๑

ลักษณะ: 

 

เป็นพระปิดตาแบบลอยองค์  

มีรอยประกอบด้านข้าง

 
 
จำนวนสร้าง: 

 

เนื้อผงใบลานสีเทา  

มีทั้งบรรจุตระกรุดเงินและไม่บรรจุตระกรุด 

จำนวน ๖,๐๐๐ องค์

 

 

หน้าร้านออนไลน์